GODZINY PRACY
03.07. 2018
12.–13. 10.: 8.00–18.00 godzin
      14. 10.: 8.00–17.00 godzin
Wstęp na wystawę
03.07. 2018
Dorośli: 140 Kč
Bilet rodzinny (2+1 lub 2+2): 280 Kč
Dzieci (6–17 lat): 90 Kč
Dzieci do lat 6, ZTTP a ZTP: Bezpłatny
Katalog: 100 Kč
Adres
15.06. 2016
Výstaviště FLORA a.s.,
Wolkerova 17, 772 00 Olomouc
Czech Republic
wszystko aktualności

Historia Klubu

Minęło już przeszło trzydzieści lat od chwili, kiedy to po raz pierwszy otwarto bramy dla zwiedzających wystawy ptaków egzotycznych Exota Olomouc. Wówczas głównymi organizatorami były dwie morawskie organizacje hodowców ptaków ČSCH – ZO Olomouc oraz ZO Kroměříž. Aż do 1978 roku wystawa odbywała się co roku, a od 1981 roku - w każdym nieparzystym roku, co trwa po dziś dzień. Główną ideą przyświecającą temu zamysłowi było pokazanie owoców swojej pracy innym hodowców i szerokiej publiczności