Výstava na Facebooku
Vyvěšeno dne: 16.06. 2016
Exota Olomouc má také svoji stránku na FACEBOOKU. Staňte se našimi fanoušky!
Adresa výstaviště
Vyvěšeno dne: 15.06. 2016
Výstaviště FLORA a.s.,
Wolkerova 17, 772 00 Olomouc
Czech Republic
OTEVÍRACÍ DOBA VÝSTAVY
Vyvěšeno dne: 15.06. 2016
07.-08. října: 8:00 – 18:00 hod
      09. října: 8:00 – 17:00 hod
všechny novinky

PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Výstava EXOTA Olomouc je pojem, který je po celém světě znám více než čtyřicet let. Výstava je pořádána každé dva roky a svým rozsahem patří mezi největší výstavy daného druhu v Evropě. Počet vystavených ptáků se pohybuje kolem 4 000. Obsazení výstavy a celková kompozice je na vysoké úrovni, což se projevilo například v roce 1980, kdy byl u nás v Olomouci uspořádán Světový šampionát C.O.M. (Mezinárodní ornitologická organizace), který se pak do současné doby v zemích střední a východní Evropy nekonal.

Celou akci navštíví v průměru 15 000 až 20 000 návštěvníků, a to nejen z České republiky, ale i Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska, Německa, Belgie, Holandska, atd. Nad výstavou přebírají záštitu vrcholní představitelé nejen města, kraje, ale i státu.

EXOTA Olomouc se koná na výstavišti FLORA Olomouc, a to v pavilonech A, B, E, G a Palmovém skleníku. Je to výstava, která se nevěnuje pouze prezentaci chovu exotických ptáků, ale zároveň i rozšiřuje a zvyšuje povědomí široké veřejnosti o stavu ekologie na Zemi a prostřednictvím doprovodných akcí, jako např. výstavou dětských kreseb, soutěží a besed, výchovně působí také na děti a mládež. V pořadatelské organizaci „pracuje“ řada mladých chovatelů, kteří se svými chovatelskými úspěchy prezentují ve speciální expozici.

Zlatým hřebem výstavy je pavilon A, v němž je umístěna rozsáhlá expozice papoušků všech kontinentů, která zahrnuje přibližně 150 druhů a poddruhů. Vystavené exempláře jsou prezentovány v rozměrných, vkusně naaranžovaných voliérách.

Pavilon B je určen pro tzv. sportovní část výstavy. V něm jsou prezentovány různé druhy ptáků (kanáři, andulky, zepřičky, aj.), které jsou následně podle určeného standardu hodnoceny posuzovateli. Vítězové budou odekorováni kokardami a medailemi. Jde o určitou „ptačí MISS“, kdy je snahou chovatelů – vystavovatelů co nejvíce se přiblížit stanovenému ideálu krásy.

Pavilonu G se věnuje expozici tukanů, zoborožců, turaků a dalším druhům měkkožravých ptáků.

Pavilon E obsadí klub chovatelů World Pheasant Association Czech Republic and Slovakia (WPA CZ-SK). Klubová expozice vždy poutá velkou pozornost. „Kačenky“ rejdí v uměle vybudovaných jezírcích a skvěle je doplňují nejrůznější druhy labutí a hus. Součástí expozice bude taktéž kolekce exotických holubů a holoubků a unikátní kolekce tropických bažantů.

Zvláštním pavilonem je pak Palmový skleník, v němž jsou v takřka přirozeném prostředí vystaveny nejrůznější druhy drobných exotických ptáků.

Součástí celé výstavy je možnost nákupu nejrůznějších krmiv, doplňků a dokonce i samotných ptáků. Taktéž jsou zde prezentovány různé spolky, kluby a školy, které mají co do činění se zvířenou.

Návštěva mezinárodní výstavy exotického ptactva EXOTA Olomouc je vždy velkým zážitkem, a to nejen pro odbornou, ale i pro širokou veřejnost. Doufáme, že Vás EXOTA Olomouc zaujme neotřelou, širokou a unikátní kolekcí vystavených ptáků.