Vyvěšeno dne: 19.09. 2023
Výstava na Facebooku
Vyvěšeno dne: 16.06. 2016
Exota Olomouc má také svoji stránku na FACEBOOKU. Staňte se našimi fanoušky!
Adresa výstaviště
Vyvěšeno dne: 15.06. 2016
Výstaviště FLORA a.s.,
Wolkerova 17, 772 00 Olomouc
Czech Republic
všechny novinky

PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Výstava EXOTA Olomouc je pojem, který je po celém světě znám více než čtyřicet let. Výstava je pořádána každé dva roky a svým rozsahem patří mezi největší výstavy daného druhu v Evropě. Počet vystavených ptáků se pohybuje kolem 4 000. Obsazení výstavy a celková kompozice je na vysoké úrovni, což se projevilo například v roce 1980, kdy byl u nás v Olomouci uspořádán Světový šampionát C.O.M. (Mezinárodní ornitologická organizace), který se pak do současné doby v zemích střední a východní Evropy nekonal.

Celou akci navštíví v průměru 15 000 až 20 000 návštěvníků, a to nejen z České republiky, ale i Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska, Německa, Belgie, Holandska, atd. Nad výstavou přebírají záštitu vrcholní představitelé nejen města, kraje, ale i státu.

EXOTA Olomouc se koná na výstavišti FLORA Olomouc, a to v pavilonech A, B, E, G a Palmovém skleníku. Je to výstava, která se nevěnuje pouze prezentaci chovu exotických ptáků, ale zároveň i rozšiřuje a zvyšuje povědomí široké veřejnosti o stavu ekologie na Zemi a prostřednictvím doprovodných akcí, jako např. výstavou dětských kreseb, soutěží a besed, výchovně působí také na děti a mládež. V pořadatelské organizaci „pracuje“ řada mladých chovatelů, kteří se svými chovatelskými úspěchy prezentují ve speciální expozici.

Zlatým hřebem výstavy je pavilon A, v němž je umístěna rozsáhlá expozice papoušků všech kontinentů, která zahrnuje přibližně 150 druhů a poddruhů. Vystavené exempláře jsou prezentovány v rozměrných, vkusně naaranžovaných voliérách.

Pavilon B je určen pro tzv. sportovní část výstavy. V něm jsou prezentovány různé druhy ptáků (kanáři, andulky, zepřičky, aj.), které jsou následně podle určeného standardu hodnoceny posuzovateli. Vítězové budou odekorováni kokardami a medailemi. Jde o určitou „ptačí MISS“, kdy je snahou chovatelů – vystavovatelů co nejvíce se přiblížit stanovenému ideálu krásy.

Pavilonu G se věnuje expozici tukanů, zoborožců, turaků a dalším druhům měkkožravých ptáků.

Pavilon E obsadí klub chovatelů World Pheasant Association Czech Republic and Slovakia (WPA CZ-SK). Klubová expozice vždy poutá velkou pozornost. „Kačenky“ rejdí v uměle vybudovaných jezírcích a skvěle je doplňují nejrůznější druhy labutí a hus. Součástí expozice bude taktéž kolekce exotických holubů a holoubků a unikátní kolekce tropických bažantů.

Zvláštním pavilonem je pak Palmový skleník, v němž jsou v takřka přirozeném prostředí vystaveny nejrůznější druhy drobných exotických ptáků.

Součástí celé výstavy je možnost nákupu nejrůznějších krmiv, doplňků a dokonce i samotných ptáků. Taktéž jsou zde prezentovány různé spolky, kluby a školy, které mají co do činění se zvířenou.

Návštěva mezinárodní výstavy exotického ptactva EXOTA Olomouc je vždy velkým zážitkem, a to nejen pro odbornou, ale i pro širokou veřejnost. Doufáme, že Vás EXOTA Olomouc zaujme neotřelou, širokou a unikátní kolekcí vystavených ptáků.